Pszczołom, które wymierają, na ratunek inteligentne ule

Pierwsze ule, które wykorzystują sztuczną inteligencję, zostały stworzone niedawno w Wielkiej Brytanii. Jest to spowodowane wymieraniem pszczół, przez co populacja maleje. Długofalowo wymieranie pszczół może mieć dalekosiężne, negatywne efekty związane z wyginięciem niektórych roślin, co może spowodować globalną katastrofę żywieniową. Są to niebagatelne problemy, których nie można ignorować, z którymi naukowcy muszą się zmierzyć.

Znacząca część gatunków roślin jest zapylana przez pszczoły. I tutaj pojawia się fundamentalny problem. Spada populacja pszczół.

W ciągu ostatnich 25 lat w państwach europejskich populacja pszczół (i nie tylko, również innych owadów) spadła o aż 75 procent. Dzieje się tak dlatego, że stosowane są pestycydy. Dodatkowo wśród powodów wymienia się zmiany klimatyczne, a także choroby owadów. Jest to o tyle istotny problem, że gdy nie naukowcy z całego świata nie znajdę rozwiązania w tej dziedzinie, grozić nam będzie kurczenie się populacji wielu zapylaczy, co spowoduje wyginięcie wielu gatunków roślin. Następstwem tego będzie zmniejszenie się zapasów żywności, co przełoży się na zmniejszenie zatrudnienia w branży rolniczej.

Problem, bez wątpienia, jest globalny. Naukowcy szukają ratunku w nowych technologiach. W 2014 roku Sabiha Malik i profesor Simon Potts z Uniwersytetu w Reading założyli wspólnie World Bee Project Hive Network. Wkrótce do projektu zostali zaproszeni naukowcy zajmujący się tematyką pszczół, populacji owadów, a także nowoczesnych technologii. Rozpoczęto prace nad stworzeniem inteligentnych uli (nazwa: The World Bee Project Hive Network). Technologie mają wpłynąć na przystopowanie procesu wymierania pszczół.

Inteligentny system będzie przetwarzać dane akustyczne wewnątrz uli, w tym także ruchy skrzydeł pszczół. Taka analiza połączona z różnymi pomiarami (wysokość temperatury, ilość wytwarzanego przez pszczoły miodu oraz wilgotność w ulach) pomoże naukowcom dokładnie monitorować skupiska pszczół i przewidywać ich zachowania.

Technologie mają wspomóc ochronę przyrody. Problem zmniejszania się populacji to zjawisko, którego nie można w żaden sposób ignorować. Teraz wypada czekać na pierwsze efekty inteligentnych uli, które mają uratować populacje pszczół, nie tylko w Europie, ale także na całym świecie.